مشاوره تحصیلی آنلاين

 موضوعپاسخ هاساخته شدهآخرین پاسخترتیب آیکون
رشته های مدیریت بازرگانی در کنکور 92 و ضریب دروس 2 3 سال 4 روز پیش
توسط babak alavinejad
7 hours 47 min پیش
توسط ali ebadi
تغییر منابع 1 2 روز 14 hours پیش
توسط _niloofar
1 روز 14 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
تغییر رشته 0 1 روز 19 hours پیش
توسط سمیرا ارجمندی راد
هیچ
شرکت در کنکوربعدازچند سال 3 1 هفته 17 hours پیش
توسط Chista1363
1 روز 19 hours پیش
توسط 2903Mary
برنامه ریزی و مطالعه 3 1 هفته 16 hours پیش
توسط 121000740
2 روز 12 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
کنکورارشد 1 3 روز 5 hours پیش
توسط tahoo20
2 روز 13 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
مشاور سربازی 1 3 روز 19 hours پیش
توسط irdanial666
2 روز 13 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
حس سردر گمی و ندانستن اینکه چکار باید کرد 1 4 روز 17 hours پیش
توسط REZA PAKDEL
3 روز 13 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
مشاوره تحصیلی 3 2 هفته 3 روز پیش
توسط shatot
3 روز 13 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
دانشگاه 1 4 روز 6 hours پیش
توسط m.t.t
3 روز 13 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت