مشاوره تحصیلی آنلاين

 موضوعپاسخ هاساخته شدهآخرین پاسخترتیب آیکون
تحصیل همزمان در آزاد و سراسری 1 2 روز 16 hours پیش
توسط iust_87
16 hours 47 min پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
مشاوره 1 3 روز 10 hours پیش
توسط ehsan3128
2 روز 19 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
شرکت در کنکور برای سومین بار متوالی 1 5 days 1 ساعت پیش
توسط kordali
3 روز 19 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
ريسک!! 1 5 days 19 hours پیش
توسط vmajid
3 روز 1 ساعت پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
تست و جمع بندی سال سوم قبل از نهایی 5 2 هفته 6 days پیش
توسط زهراچ
3 روز 1 ساعت پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
برنامه ریزی 1 6 days 15 hours پیش
توسط _zahra
5 days 22 ساعت پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
تغییر رشته 1 1 هفته 1 روز پیش
توسط mohammadehsan1374
6 days 16 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
انتخاب رشته 3 1 هفته 2 روز پیش
توسط jvd
1 هفته 15 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
ضعف در اجرایی برنامه ریزی 1 1 هفته 2 روز پیش
توسط AminMerati
1 هفته 15 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت
برنامه ریزی 1 1 هفته 1 روز پیش
توسط 1377314shamim G...
1 هفته 15 hours پیش
توسط محمدمهدی حقیقت