ليست نمايندگي هاي آزمون هاي سراسري گاج


 

رديف
نام شهر
نام آموزشگاه/ مدرسه
تلفن
53
زاهدان
آموزشگاه آرين
3221234-3261230-3251117
54
زرين شهر
آموزشگاه خرد
2224449-2222973
55
زنجان
آموزشگاه كنكور كيميا
4253439-4253470
56
ساري
آموزشگاه علمي آزاد رازي
2224580 - 2227261
57
سبزوار
دبيرستان و پيش‌دانشگاهي غيرانتفاعي افق دانش
2222301
58
سراب
آموزشگاه مهرانديش
2237376 – 2237377
59
سرخس
مؤسسه‌ي علمي شكوه گستر ساريكا
5227343
60
سقز
آموزشگاه دخترانه مفيد و پسرانه هدايت
3211331 – 3227166
61
سلسله (الشتر)
آموزشگاه آيندگان نوين
5224491 – 5224009
62
سلماس
دفترمركزي تعاوني خدمات آموزشي فرزانگان متين سلماس
5220320 - 5229258
63
سمنان
دبيرستان غيرانتفاعي راه دانش
3334243
64
سنندج
آموزشگاه علمي آزاد ادب
3235226
65
سيرجان
مدرسه راهنمايي غيرانتفاعي دانش
5222022 و 5220132 و 3232295
66
شاهرود
آموزشگاه مهرنگار
2226333 و 2240493
67
شوش دانيال
آموزشگاه پيشرفت
5231729 – 5224831
68
شوشتر
آموزشگاه طوبي
6229965
69
شهرضا
مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي بنت‌الهدي
2222038
70
شهرري
اموزشگاه آتيه سازان
55934466
71
شهركرد
موسسه علمي آزاد فرهنگ سازان
2229555
72
شهريار
آموزشگاه دارالفنون (پسرانه)
3220197 - 3267641
73
شيراز
دفتر ثبت‌نام گاج
2303322 – 2349715
74
صحنه
آموزشگاه صدرا
3228420
75
فيروزآْباد
دبيرستان و پيش‌دانشگاهي غيرانتفاعي صدرا
6229442
76
قائم‌شهر
دبيرستان و پيش‌دانشگاهي غيرانتفاعي فردوسي
2226401
77
قروه
آموزشگاه بوعلي سينا
5246070 – 5224574
78
قصرشيرين
آموزشگاه بزرگمهر
4224876
79
قزوين
آموزشگاه علمي آزادگان
3338080
80
قم
مجتمع آموزشي فرهنگي طلوع مهر
7730080
81
قوچان
انديشه‌سازان قوچان
2237829 – 2237830
82
كازرون
موسسه‌ي هم‌انديشان فكور
2241188 – 2233634
83
كاشان
آموزشگاه راه انديشه‌ي جوان
4450399 - 4444035
84
كرج
آزمون سنجش
50 – 4405748 و 62 - 4405760
85
كرمان
مؤسسه‌ي علمي زبدگان دانش
2222233
86
كرمانشاه
آموزشگاه علمي الهام
8370213 - 8370262
87
كلاله
آموزشگاه صبا
4242374 – 4248288
88
كوهدشت
آموزشگاه پارسيان
6241377 – 6221667
89
گچساران
آموزشگاه علمي آزاد خردمند
2222358
90
گرگان
آموزشگاه علمي آزاد ماهان گرگان
2249615
91
گرمسار
آموزشگاه فروغ انديشه
4235457 – 4240505
92
گنبد كاووس
آموزشگاه پيام
5559053 – 2292550
93
لاهيجان
آموزشگاه عصر دانش
2239710- 2235900
94
لنگرود
آموزشگاه صابر
7- 5243005
95
مباركه
آموزشگاه علمي آزاد اميد فردا
5222230
96
مراغه
آموزشگاه علمي آزاد حكيم
2254621
97
مرودشت
آموزشگاه كنكور غدير
2224738
98
مريوان
آموزشگاه كه‌ژين
3245770 - 3245780
99
مشگين‌شهر
آموزشگاه پيام دانش
5242489
100
ملارد
موسسه‌ي علمي فرهنگي آموزشي اديبان
6483551 – 6460439
101
ملاير
آموزشگاه دخترانه معلم و پسرانه البرز
2213330 - 2249018
102
مهاباد
آموزشگاه پسرانه‌ سقراط و دخترانه ياس
2222962 – 2222339
103
مياندوآب
آموزشگاه علمي علامه
2226804
104
نظرآباد
آموزشگاه معراج
1 – 5363440
105
نقده
آموزشگاه علمي آزاد نيلوفر
6222153
106
نور
آموزشگاه علمي آزاد تاتل
6-6254115
107
نورآباد ممسني
موسسه فرهنگي آموزشي آينده‌داران ممسني
4240211 – 4222971
108
ني‌ريز
آموزشگاه علمي انديشه
5228070-5238070
109
نيشابور
موسسه‌ي دانشجوي ماندگار نيشابور
2246086 – 2248286
110
ورامين
آموزشگاه ميعاد
2258753 - 2260334
111
هرسين
آموزشگاه پاسارگاد
3220979 – 3224459
112
همدان
آموزشگاه انديشمندان و انديشه‌سازان
8211834 - 8238905
113
ياسوج
آموزشگاه علمي آزاد علوي
3338051- 3342744
114
يزد
فروشگاه چشمك
6261770