قبولی پزشکی آزاد

با سلام دوباره. من قصد دارم در کنکور آزاد رشته های پزشکی شرکت کنم و هدفم قبولی پزشکی آزاد تهران است. لطفا در مورد حدنصاب تراز قبولی و درصدهای مورد نیاز و ظرفیت پذیرش اطلاعاتی در اختیارم قرار دهید. در ضمن میخواستم بدانم در کنکور آزاد سهم بومی، معدل دیپلم و همینطور بسیجی فعال چند درصد است؟