کد سوابق تحصيلي

با سلام
من سال 82 از پيش دانشگاهي فارغ التحصيل شدم. در اخبار ذکر شد که تنها فارغ التحصيلان بعد از سال 84 مي توانند با مراجعه به سايت کد سوابق تحصيلي دريافت کنند و اينکه بدون اين کد ثبت نام امکان پذير نيست. پس تکليف ما قديمي تر ها چه مي شود؟