نقش دروس در كنكورنقش درس دین و زندگی (معارف) در کنکور

پس از ادبیات فارسی، درس دین و زندگی با ضریب (3) برای همه‌ي گروه‌های آزمایشی، مهم‌ترین درس عمومی محسوب می‌شود. البته در کنکور سراسری ضریب هر درس به تنهایی اهمیت آن را نشان نمی‌دهد؛ بلکه کیفیت رقابت داوطلبان در آن درس بر اهمیت و نقش آن تأثیر می‌گذارد. در این میان، درس معارف نقش جالبی دارد. معمولاً داوطلبان ابتدا این درس و سپس ادبیات را بهتر و بيش‌تر می‌خوانند. به همین جهت میانگین نمره‌ي قبول‌شدگان کنکور در این درس نسبت به سایر دروس عمومی بالاتر است و رقابت داوطلبان در این درس دشوارتر مي‌شود. به‌طوری‌که کسب نمره‌ي پايین‌تر از 70 تا 75 درصد در این درس شما را از آوردن نمره و رتبه‌ی لازم براي رشته‌های مطلوب محروم می‌سازد. اما نمره‌ي درس معارف برای قبولی در دانشگاه چندان بالا نیست. به عنوان مثال، میانگین نمره‌ي قبول‌شدگان کنکور در رشته‌ی ریاضی 62/34، تجربی 55/28، انسانی 23/21، هنر 63/22 و زبان 95/33 درصد است.


نقش ادبيات در ميان دروس عمومي

این درس برای همه‌ی گروه‌های آموزشی به عنوان درس عمومی، ضریب (4) يعني بالاترین ضريب را دارد. میانگین نمره‌ي درس ادبیات قبول‌شدگان کنکور در گروه ریاضی 12/30، تجربی 80/35، انسانی 15/25، هنر 94/31 و گروه زبان 01/41 درصد است. همان‌طور که نمرات نشان می‌دهد، رقابت در این درس در دو گروه زبان‌های خارجی و تجربی بيش‌تر از سایر گروه‌ها است.
برای قبولی در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشكي و داروسازی در يك آزمون متوسط، به نمره‌ي میانگین 75 درصد این درس نیاز دارید. هم‌چنين در مورد قبولی در رشته‌های پرطرفدار، به عنوان مثال در رشته‌ي برق به نمره‌ي میانگین 65 درصد، در مکانیک به 63 درصد و در عمران به 59 درصد آن نیاز است. میانگین نمره‌ي این درس برای قبول شدن در رشته‌ی حقوق 64 درصد مي‌باشد و کسب نمره‌ی بالای 87 درصد در آن به شدت در ارتقای رتبه‌ی داوطلبان مؤثر است. با اين حساب، مي‌توان گفت کسب نمره‌ي پايين در دو درس ادبیات و معارف جبران‌ناپذیر است


نقش عربی در میان دروس عمومی

عربی به عنوان یک درس عمومی برای همه‌ی گروه‌های آزمایشی ضریب (2) دارد. میانگین نمره‌ی درس عربی قبول‌شدگان کنکور در گروه ریاضی 38/18 درصد، تجربی 06/15، انسانی 32/12، هنر 92/8 و زبان‌های خارجی 04/20 درصد است. درس عربی پايین‌ترين نمره را در میان دروس عمومی دارد؛ تنها در گروه زبان خارجی و تا حدی علوم تجربی رقابت در این درس جدی‌تر و حتي شدید‌تر از درس ادبیات است. نکته‌ی جالب در مورد درس عربی آن است که این درس هرچند نسبت به درس‌های ادبیات و معارف ضریب كم‌تری دارد اما به علت ضعف عمومی داوطلبان، هر نمره‌ی آن به مقدار بيش‌تری نمره‌ي تراز شما را افزایش می‌دهد.
وضعیت رقابت در درس عربی به گونه‌ای است که نمره‌ی پايين آن تا 3/33 درصد مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند اما نمره‌ی بالاتر از 75 درصد به شدت در افزایش تراز و رتبه‌ی عمومی داوطلبان مؤثر است.


نقش تاریخ و جغرافیا در کنکور

درس‌هاي تاریخ و جغرافیا در همه‌ی زیرگروه‌های 1 و 2 و 3 و 5 کنکور سراسری ضریب (1) دارند ولی در زیرگروه 4 یعنی برای رشته‌های علوم سیاسی، جغرافیا، علوم انتظامی و ضد اطلاعات با ضریب (3) اهمیت بسزایی پيدا مي‌كنند.
میانگین نمره‌ي تاریخ و جغرافیاي قبول‌شدگان کنکور حدود 93/18 درصد است. این نمره چندان بالا نیست. البته برای قبول شدن در برخی رشته‌های پرطرفدار مانند حقوق و حسابداری (روزانه)، با وجود آن ‌که این درس ضریب (1)دارد، به ترتیب به حداقل میانگین نمره‌ي 3/63 و 7/ 52 درصد نیاز دارید.


نقش درس هاي فلسفه و منطق در كنكور

این دروس در زیرگروه‌های 2 و 3 ضریب (1) و در زیرگروه‌های 4 و 5 ضریب (2) دارند ولي برای زیرگروه (1) یعنی رشته‌های حقوق، فقه، علوم قضایی، ادبیات، عربی و معارف با ضریب (3) بسيار مهم هستند. میانگین نمره‌ي فلسفه و منطق قبول‌شدگان کنکور حدود 83/29 درصد است؛ این نمره پايین است ولی برای قبول شدن در رشته‌های پرطرفدار مانند حقوق (روزانه) این درس بسیار مهم است و شما به حداقل نمره‌ي میانگین 4/82 درصد آن نیاز دارید.


نقش روان شناسي در كنكور سراسري

درس روان‌شناسی در زیرگروه‌های 1 و 3 کنکور سراسری ضریب (1) و در زیرگروه 2 ضریب (2) دارد. این درس در زیرگروه‌های 4 و 5 یعنی برای رشته‌های علوم سیاسی، تاریخ و جغرافیا، باستان‌شناسی، آمار، روان‌شناسی، علوم تربیتی، مشاوره و کتابداری با ضریب (3) نقش بسزایی دارد.
روان‌شناسي درس اختصاصی علوم انسانی است؛ به‌طوری که نمره‌ی متوسط یا پايین این درس را نمی‌توان به راحتي با نمره‌ي دروس ديگر جبران نمود. برای مثال، میانگین نمره‌ی این درس برای قبولی در رشته‌ی حقوق (روزانه) با وجود ضریب کم آن يعني (1)، 4/83 درصد است و نمره‌ی پايین ‌تر، شما را از این رشته دور می‌سازد.


نقش علوم اجتماعی در کنکور سراسری

درس علوم اجتماعی در زیرگروه 1 کنکور سراسری ضریب (1) و در زیرگروه‌های 3 و 4 ضریب (2) دارد، اما در زیرگروه 2 یعنی برای رشته‌های علوم اجتماعی، مددکاری، خبرنگاری و علوم ارتباطات و هم‌چنين در زیرگروه 5 یعنی برای رشته‌های روان‌شناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره و کتابداری، با ضریب (3) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
میانگین نمره‌ي قبول‌شدگان کنکور در این درس حدود 31/28 درصد است، اما برای قبول شدن در رشته‌های پرطرفداری مانند حقوق (روزانه) با وجود آن‌که این درس ضریب (1) دارد، به نمره‌ي میانگین 3/82 درصد آن نیاز داريد. یعنی این درس علی‌رغم ضریب كم خود، ارزش رقابتی بالایی دارد.


نقش اقتصاد در کنکور سراسری

درس اقتصاد در زیرگروه 1 کنکور سراسری ضریب (1)، در زیرگروه‌هاي 3 و 4 ضریب (2) و در زیرگروه 3 (یعنی برای رشته‌های حسابداری، اقتصاد، خبرنگاری و انواع مدیریت) با ضریب (3) اهمیت خاصي دارد.
میانگین نمره‌ي قبول‌شدگان کنکور در این درس 30/30 درصد است. البته برای قبولی در برخی از رشته‌های پرطرفدار، مانند حقوق (روزانه) با وجود ضریب (1) درس اقتصاد، به حداقل نمره‌ی میانگین 4/71 درصد آن نیاز است. این درس برای قبول شدن در بسیاری از رشته‌ها نقشي کلیدی دارد.


نقش دروس اختصاصي گروه علوم انسانی در کنکور

ارزش رقابتی این دروس (صرف‌ نظر از ضریب ‌شان در زیرگروه‌ ها) در مقایسه با هم به صورت زیر است:
ریاضی < عربی < فلسفه < ادبیات < علوم اجتماعی < اقتصاد < روان‌شناسی


نقش درس زمين شناسي در كنكور

درس زمين‌ شناسي در نمره و رتبه‌ كل شما مؤثر است. اما چون رتبه كل در پذيرش داوطلبان معيار محسوب نمي‌ شود، نگران آن نباشيد. اين درس در زيرگروه 1 براي رشته‌هاي پزشكي و دندان‌پزشكي و ساير رشته‌ها مانند پيراپزشكي و زيست ‌شناسي و بيوتكنولوژي با ضريب صفر بي‌ارزش است، در زير گروه 2 براي رشته‌هاي داروسازي و شيمي ضريب (1) و در زير گروه 3 براي رشته زمين ‌شناسي ضريب (4) دارد. اين درس اهميت رقابتي چنداني ندارد. ميانگين نمره‌ زمين ‌شناسي قبول‌ شدگان كنكور 72/7 درصد و ميانگين نمره‌ي داوطلبان ممتاز در اين درس كم‌ تر از 20 درصد است.