نمایندگی ها


ليست نمايندگي آزمون‌هاي سراسري گاج

رديف
نام شهر
نام آموزشگاه/ مدرسه
تلفن
1
آبادان
موسسه‌ي آموزشي مهران
2225342 – 2224049 – 2223781
2
آبيك
آموزشگاه علمي راهبردسازان جهش
5 – 2897744
3
آذرشهر
آموزشگاه علمي آزاد معلم برتر
4237237
4
آستانه‌ي اشرفيه
مجتمع آموزشي پيمان كادوس جلاليه (دارالفنون)
4225640 – 4237050
5
آمل
مؤسسه‌ ورسه
2229404
6
ابهر
آموزشگاه فراهاني
5225583
7
اراك
آموزشگاه سنجش برتر
2213262 – 2213157
8
اردبيل
آموزشگاه آيندگان اردبيل
2249464 – 2249465
9
اروميه
دفتر ثبت‌نام گاج
2220311
10
اسدآباد
دبيرستان صدرا
3236500
11
اسلامشهر
مؤسسه‌ي آموزشي رشد آيندگان
2355612 – 2353427
12
اصفهان
آموزشگاه ايران دخت و آموزشگاه پيام دانش
6686030- 6285950-6269813-6269814
13
اليگودرز
مؤسسه‌ي غيرانتفاعي خوارزمي
2224399
14
املش
آموزشگاه علمي دخترانه جاذبه و پسرانه جهش
7225782
15
اهواز
علم و صنعت آريا
3339933 – 3339494
16
ايلام
آموزشگاه پارسيان
3336995
17
بابل
آموزشگاه رسالت و راه‌دانشگاه
3269004 – 3213813 - 3213713
18
بابلسر
مدرسه‌ي فرهنگ
5232161 و 5237022
19
برازجان
آموزشگاه علمي آينده‌سازان
4245961
20
بروجرد
آموزشگاه مهديه
3514715 – 3506420
21
بناب
آموزشگاه علمي آزاد گلستان
7229943
22
بندر گناوه
آموزشگاه دانش‌پژوهش
3227688
23
بندرانزلي
آموزشگاه دكتر حسابي
4246310
24
بندرعباس
موسسه‌ي فرهنگ و انديشه خليج فارس
6682000 - 6685898
25
آموزشگاه هفت استاد
5557924 – 3540557
26
بوكان
آموزشگاه ساعي (البرز سابق)
6222111
27
بهبهان
آموزشگاه علمي آزاد نور
2230022 و 2226911
28
بيرجند
آموزشگاه علمي خوارزمي
2222225 – 2222221
29
پارس‌آباد
آموزشگاه پيك دانش
7231212
30
پاكدشت
دفتر ثبت‌نام گاج
3047333
31
پيرانشهر
آموزشگاه علمي آزاد گلستان
4221946
32
تاكستان
مجتمع آموزشي ميلاد قائم
5234700 – 5232532
33
تايباد
مركز آموزش از راه دور دخترانه دارالفنون و پسرانه معلم
17 – 4231116
34
تربت‌جام
آموزشگاه علمي آزاد زبدگان
2220866 - 2223758
35
تربت‌حيدريه
آموزشگاه علمي آزاد ‌ طاهر
2244883 - 2222750
36
تنكابن
آموزشگاه علمي شريف
4238762 – 4239554
37
تهران
فروشگاه شماره‌ي 5 گاج
5 - 66403234
38
تهران
دفتر مركزي گاج
6419
39
جهرم
آموزشگاه هنرجو
2222440 – 2225350
40
جيرفت
آموزشگاه علمي انديشه‌سازان
2215274 – 2215480
41
خرم‌آباد
آموزشگاه علمي ارشادگران
2202256 – 2200404
42
خرمدره
آموزشگاه ميثاق
5529710
43
خرمشهر
آموزشگاه نداي دانش
4227412
44
خوي
دفتر ثبت‌نام گاج
2250570
45
دزفول
موسسه‌ي آموزشي انديشه
2224827 - 2249362 - 2249240 -2250997
46
دلفان (نورآباد لرستان)
آموزشگاه آزاد علمي صدرا
7240600
47
رامسر
آموزشگاه استاد شهريار
32 – 5250631 و 5253139
48
رشت
آموزشگاه دكتر حسابي (دفتر مركزي)
2220102 - 2232251
49
رضوانشهر
دبيرستان غيرانتفاعي رضوان
4621117
50
زاهدان
آموزشگاه آرين
3251117 – 3261230 - 3221234
51
زرين‌شهر
آموزشگاه خرد
2224449 - 2222973
52
زنجان
آموزشگاه كنكور كيميا
4253470 – 4253439